Prof. Asim Ari

Editor of International Journal of Instruction

 

Asim Ari is Professor of Curriculum and Instruction in the Faculty of Education, Eskisehir Osmangazi University, Turkey.  He earned his  Ph.D. in Curriculum and Instruction from Gazi University, Ankara, Turkey, 2005. He was technical assistant of GU Journal of Turkish Educational Sciences (2004-2005) and was associate editor of KTMU Journal of Social Sciences (2006-2008). He lived two years in Basel, Switzerland and two years in Biskek, Kyrgyz.

 

Research Interests: learning and teaching, learning processes, curriculum development, classroom assessment practice, evaluation and assessment, teacher education, distance education.

 

 

Selected Recent Publications:

 

Published Journal Articles:

ARI, Asım (2008) Some Educational Sources of Anxiety in Kyrgyz Youth, Social Behavior and Personality, Volume 36, Issue 5, 577-584.

ARI, Asım (2008) Kırgızistanda Günlük Not Verme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi, (The Effects of the Daily Evaluation Process on Student Achievement in Kyrgyzıstan), KTMU Journal of Social Sciences, 19, 203-209.

ARI, Asım (2007) The Educational Problems of The Turkish Citizens Living in Switzerland in The Process of Adjustment to Europe, International Journal of Educational Reform, Vol.16, No.2, 103-117.

ARI, Asım (2007) Perceptions of Teachers and Students towards Their Daily Evaluation Process at Kyrgyz Schools, KTMU Journal of Social Sciences, 18, 87-93.

ARI, Asım (2007) Öğrencilerin Okul Başarılarını Etkileyen Çeşitli Faktörlerin İncelenmesi (The Exmination of Various Factors Affecting Students' School Success), MEB Journal of Education and Social Sciences, 176, 169-179.

ARI, Asım (2007) Üniversite Öğretim Elamanlarının Sorunları (The Problems of Teaching Staff at Universities), KTMU Journal of Social Sciences, 17, 65-74.

ARI, Asım (2007) How Does The Teaching Time Period Affect The Students' Learning Level?, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), 22, 38-45.

ARI, Asım (2006) Level of Recalling and Forgetting Mathematical Knowledge in the Fourth Grades in Primary Schools, KTMU Journal of Social Sciences, 16, 109-120.

ARI, Asım (2005) Ülkemizde İlköğretim Ders Yılının Diğer Bazı Avrupa Ülkeleriyle Karşılaştırılması ve Farklı Uygulamalar (Comparison of Elementary School Academic Year in Turkey with the Ones in Europe and Different Applications), MEB Journal of Education, 167, 309-319.

ARI, Asım (2004) Yaz Tatili Öğrenme Kaybı (Summer Learning Loss), Gazi Journal of Faculty of Education, 24 (2), 243-258.

ARI, Asım (2004) Yaz Tatili Öğrenme Kaybı Konusunda Öğretmen Görüşleri (Teachers' Views About "Summer Learning Loss"), MEB Journal of Education, 163, 91-103.

ARI, Asım (2003) "Taşımalı İlköğretim Uygulaması (The Practice of Transportational Teaching at Primary Level), Gazi Journal of Faculty of Education, 23 (1), 101-115.

ARI, Asım (2002) Tevhid-i Tedrisat ve Laik Eğitim (The Law of Unification of Education and Secular Education), Gazi Journal of Faculty of Education, 22 (2), 181-192.

ARI, Asım (2002) "İlköğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Practices of Primary Level)"  MEB Journal of Education, 153-154, 169-179.

 

Published Conference Papers:

ARI, Asım (2007) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye'de Aldıkları Lisansüstü Eğitimin Değerlendirilmesi (Kırgızistan Örneği), III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir.

ARI, Asım (2007) Kırgızistan Eğitim Sisteminde Uygulanan "Jurnal Defterinde Öğrenciye Günlük Not Verme Yöntemi" ve Öğretimdeki Yeri, XV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.

ARI, Asım (2006) İsviçre'de Yaşayan Türkiye Vatandaşlarının Eğitim Profili, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla.

ARI, Asım (2005) Uzaktan Eğitim Araçlarının Öğrencilerin Tatillerini Verimli Geçirmelerinde Kullanılması, 5. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya.

ARI, Asım (2005) İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaz Tatilindeki Öğrenme Kayıpları, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli.

ÖZDEMİR, M.Çağatay; ARI, Asım (2005) Öğretim Programları ve Öğretimi Bilim Dalında Yapılmış Bazı Doktora Tezlerinin İncelenmesi, II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul.

ÖZDEMİR, M.Çağatay; ÇAKMAK, Melek; ARI, Asım (2005) Bir Program Değerlendirme Çalışması: Yurt Dışına Gönderilen Öğretim Elemanlarının Programa Yönelik Görüşleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli.

 

Books:

ARI, Asım; ALIMBEKOV, Akmatali (2007) Кыргызстандын Билим Берүү Системасы Жана Анын Проблемалары (The Education System of Kyrgyz Republic and Its Problems), Bişkek: KTMÜ.

ARI, Asım (2006) İsviçre (Basel) Okul Sistemi, Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model (School System of Switzerland), Ankara: PegemA Yayınları.

ÖZDEMİR, M. Ç. (Editor); ARI, A. at al (2006) Eğitim Bilimine Giriş (Introduction of Education Science), Ankara: Ekinoks.

ARI, Asım (2005) Öğrencilerin Yaz Tatilindeki Öğrenme Kayıpları (Students' Summer Learning Loss), Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

AKKUTAY, Ü.; ÖZDEMİR, M.Ç.; ARI, A. at al (2003) Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profilin (Profile of Teaching Staffs in Gazi University), Ankara: Gazi Üniversitesi.

 

Researches:

Kırgızistan Eğitim Sorunları Araştırması, 2006-2007, Project Administrator.

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili Araştırması, 2002-2003, Staff.

Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması, 2001, Staff.

 

 

Contact Details:

Asim ARI

Eskisehir Osmangazi University

Faculty of Education

26480 Meselik, Eskisehir, TURKEY

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

International Journal of Instruction is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Top